Απόσυρση

Η εταιρεία από το 2021 είναι επίσημο διαλυτήριο συνεργαζόμενο με την Ε.Δ.Ο.Ε. έχοντας πιστοποίηση ISO 14001:2015.

Για να προχωρήσουμε στην απόσυρση του οχήματός σας θα χρειαστούμε:
– Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
– Τις πινακίδες του οχήματος
– Εξουσιοδότηση παράδοσης του οχήματος στην εταιρεία μας (θα την βρείτε εδώ) θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr
– Φωτοαντίγραφο της Α.Δ.Τ. του/των ιδιοκτήτη/των
– Βιβλιάριο Μεταβολών εφόσον έχει το όχημα και είναι μέχρι 3,5 τόνων μικτό βάρος

Αν το όχημα ανήκει σε εταιρεία θα χρειαστούμε επιπρόσθετα:
– Καταστατικό της εταιρείας και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ
– Δελτίο Αποστολής ή τιμολόγιο για το όχημα

Περιπτώσεις:
Σε περίπτωση απώλειας είτε της άδειας κυκλοφορίας είτε του βιβλίου μεταβολών θα χρειαστούμε υπεύθυνη δήλωση απώλειας θεωρημένη από Δημόσια Αρχή ή μέσω του gov.gr .
Σε περίπτωση απώλειας των πινακίδων, θα χρειαστούμε βεβαίωση απώλειας αυτών από το αστυνομικό τμήμα.
Εφόσον το όχημα σας αναγράφει παρακράτηση κυριότητας στην άδεια κυκλοφορίας του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΕΔΟΕ
ΕΣΠΑ