Πολιτική Επιστροφών

Η εταιρεία δέχεται οποιοδήποτε επιτόπιο έλεγχο στα εμπορεύματα αλλά μετά την αγορά, δεν δέχεται καμία επιστροφή για οποιοδήποτε ελάττωμα, αστοχία ή ζημία που προκληθεί κατά την μεταφορά. Εξαιρούνται περιπτώσεις παραλαβής λάθος εμπορεύματος.

ΕΣΠΑ